tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 

Welkom op de website van de Grondkamers

U kunt hier lezen wie we zijn, wat wij doen en hoe we dat doen. Onder ‘Handige informatie’ vindt u meer inhoudelijke informatie over pacht, modelpachtcontracten, verzoeken die u bij ons kunt indienen en waar die aan moeten voldoen, links, adressen en wetteksten.

Digitaal indienen

Vanaf 16 december 2011 kunt u uw pachtovereenkomst ook via internet in te dienen. Voorlopig is dit alleen mogelijk voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor zes jaar of korter. Meer informatie kunt u vinden op  www.rvo.nl. en in deze flyer.

Wat doen wij?

Onze belangrijkste doelstelling is om goede pachtverhoudingen tussen pachter en verpachter te bevorderen.

Onze meest voorkomende taken zijn:

  • Toetsen en registreren van pachtovereenkomsten.
  • Behandelen van verzoeken korter dan de wettelijke duur.
  • Op verzoek van pachter of verpachter de pachtprijs herzien.
  • In verband met het voorkeursrecht van de pachter de waarde van een pachtobject taxeren.
  • Beslissen of de verpachter een ernstige reden heeft om het voorkeursrecht van de pachter te passeren.
  • Op verzoek van een partij een beslissing nemen wanneer hij de bestemming de inrichting of de gedaante van een pachtobject wil veranderen en de wederpartij daar geen schriftelijke toestemming voor wil geven.
Grondkamers Noord Grondkamers Oost Grondkamers Noordwest Grondkamers Zuid Grondkamers Zuidwest

Grondkamers

Laatste update: 26-02-2019

Tel: 088 042 42 42 (lokaal tarief)