tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 

Organisatie

Vijf Grondkamers

Er zijn vijf Grondkamers. De Grondkamers zijn belast met een wettelijke taak: zij verzorgen de uitvoering van titel 7.5 (pacht) van het Burgerlijk Wetboek. Vóór 1 september 2007 stonden de regels over pacht in de Pachtwet.

Wat doet de Grondkamer en wat doet het secretariaat?

De Grondkamers hebben allemaal een eigen werkgebied en hebben ieder voor zich een eigen voorzitter, secretaris, leden en deskundigen. Er is één secretariaat voor alle Grondkamers samen. Dit secretariaat is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZ in Deventer. Dit secretariaat voert alle administratieve werkzaamheden voor de Grondkamers uit. De Grondkamers nemen een beslissing over de ingediende verzoeken; het secretariaat zorgt voor de verdere uitvoering van de beslissingen.

Vragen over pacht en/of uw ingediende verzoek?

Heeft u vragen over pacht of over het verzoek dat u heeft ingediend bij één van de Grondkamers? Neem daarvoor contact op met rvo.nl, telefoonnummer 088 - 0424242 (lokaal tarief). Zij verzorgen voor de Grondkamers en het secretariaat de afhandeling van uw vragen.

Wat is het werkgebied per Grondkamer?

Grondkamers Noord Grondkamers Oost Grondkamers Noordwest Grondkamers Zuid Grondkamers Zuidwest

Samenstelling Grondkamers

Een Grondkamer bestaat uit een voorzitter, minimaal vier tot maximaal twaalf leden en een secretaris. De Grondkamer houdt zitting en beslist met de voorzitter en twee leden. Er kunnen een plaatsvervangende voorzitter, plaatsvervangende leden en een of meerdere plaatsvervangende secretarissen worden benoemd. De leden worden voor vijf jaar benoemd en kunnen daarna weer worden benoemd.

Voorzitters, leden of plaatsvervangende voorzitters/leden wordt ontslag verleend bij het bereiken van de zeventig jarige leeftijd.

Grondkamers

Laatste update: 26-02-2019

Tel: 088 042 42 42 (lokaal tarief)