tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 

Overzicht uitspraken van de Centrale Grondkamer per artikel

Wanneer u op een uitspraak klikt, dan kunt u een samenvatting van deze uitspraak bekijken.

Een overzicht van alle uitspraken vindt u in (omgekeerd) chronologische volgorde (Pdf, 485 kB).


Artikel 3:41 e.v. Burgerlijk Wetboek


Artikel 3:170 Burgerlijk Wetboek


Artikel 7:311 Burgerlijk Wetboek


Artikel 7:317 Burgerlijk Wetboek


Artikel 7:318 Burgerlijk Wetboek


Artikel 7:319 Burgerlijk Wetboek


Oud: Artikel 5 Pachtwet


Artikel 7:322, lid 2 Burgerlijk Wetboek


Artikel 7:325, lid 4 Burgerlijk Wetboek


Oud: Artikel 12 Pachtwet


Artikel 7:326, lid 1 Burgerlijk Wetboek


Oud: Artikel 33 Pachtwet


Artikel 7:333, lid 2 Burgerlijk Wetboek

 • Centrale Grondkamer, beschikking van 17  juli 2013, GP 11.699 (Pdf, 116 kB)

 • Centrale Grondkamer, beschikking van 17 juli 2013, GP 11.698 (Pdf, 114 kB)


 • Oud: Artikel 19, lid 2 Pachtwet


  Artikel 7:333, lid 3 Burgerlijk Wetboek


  Oud: Artikel 19, lid 3 Pachtwet


  Artikel 7:348, lid 2 Burgerlijk Wetboek


  Artikel 7:367 Burgerlijk Wetboek


  Artikel 7:378 Burgerlijk Wetboek


  Oud: Artikel 56c Pachtwet


  Artikel 7:379, lid 1 Burgerlijk Wetboek


  Artikel 7:379, lid 2 Burgerlijk Wetboek


  Artikel 7:380, lid 2 Burgerlijk Wetboek


  Oud: Artikel 56e, lid 2 Pachtwet


  Artikel 7:381, lid 2 Burgerlijk Wetboek


  Oud: Artikel 56f, lid 2 Pachtwet  Artikel 7:382 Burgerlijk Wetboek


  Oud: Artikel 56g Pachtwet


  Artikel 7:397 Burgerlijk Wetboek


  Oud:  Artikel 70f, lid 5 Pachtwet


  Artikel 7:685 Burgerlijk Wetboek
  Artikel 1 Pachtprijzenbesluit 2007


  Artikel 2, lid 1 Pachtprijzenbesluit 2007


  Artikel 2, lid 2 Pachtprijzenbesluit 2007


  Artikel 2a, lid 1 Pachtprijzenbesluit 2007


   Artikel 2a, lid 2 Pachtprijzenbesluit 2007


    Artikel 3 Pachtprijzenbesluit 2007


    Artikel 6, lid 4 Pachtprijzenbesluit 2007


    Artikel 16, lid 1 Pachtprijzenbesluit 2007


    Artikel 17 Pachtprijzenbesluit 2007


    Artikel 19, lid 1 Pachtprijzenbesluit 2007


    Artikel 21 Pachtprijzenbesluit 2007
    Artikel 3 Uitvoeringsregeling pacht


    Artikel 4 Uitvoeringsregeling pacht
    Artikel 12 e.v. Uitvoeringsbesluit pacht


    Artikel 20, lid 1 Uitvoeringsbesluit pacht


    Artikel 28, lid 2 Uitvoeringsbesluit pacht
    Artikel 17, lid 1 en lid 2 Uitvoeringswet grondkamers


    Artikel 25 e.v. Uitvoeringswet grondkamers


    Oud: Artikel 96 e.v. Pachtwet


    Artikel 34, lid 2 Uitvoeringswet grondkamers


    Oud: Artikel 104, lid 2 Pachtwet


    Artikel 36, lid 1 Uitvoeringswet grondkamers


    Oud: Artikel 106, lid 1 Pachtwet


    Artikel 36, lid 3 Uitvoeringswet grondkamers


    Oud: Artikel 106, lid 3 Pachtwet


    Artikel 37, lid 1 Uitvoeringswet grondkamers


    Oud: Artikel 107, lid 1 Pachtwet


    Artikel 37, lid 2 Uitvoeringswet grondkamers


    Oud: Artikel 107, lid 2 Pachtwet


    Artikel 44 Uitvoeringswet grondkamers


    Artikel 46 Uitvoeringswet grondkamers


    Oud: Artikel 114 a Pachtwet
    Artikel 1, lid 1 Algemene Termijnenwet
    Artikel 2, lid 3 Pachtnormenbesluit 1995


    Artikel 3, lid 10 Pachtnormenbesluit 1995


    Artikel 4, lid 1 Pachtnormenbesluit 1995


    Artikel 6, lid 4 Pachtnormenbesluit 1977

    Artikel 158, lid 1 Landinrichtingswet


    Artikel 158, lid 3 Landinrichtingswet
    Artikel 79, lid 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied
    Artikelen 390 en 391 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering


    Artikel 1019t Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering


     Grondkamers

     Laatste update: 26-02-2019

     Tel: 088 042 42 42 (lokaal tarief)