tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 

Onze werkwijze


De Grondkamer voor de regio waar het pachtobject is gelegen, beslist of het verzoek dat u heeft ingediend kan worden goedgekeurd.

Het kan voorkomen dat een pachtobject in meerdere werkgebieden van de Grondkamers ligt. De Grondkamer waar het grootste deel van het pachtobject zich bevindt, behandelt het verzoek. Bij verpachting van een hoeve behandelt de Grondkamer waar het hoofdgebouw zich bevindt, het verzoek.

Goedgekeurd

Wordt uw verzoek goedgekeurd, dan kunt u deze digitaal bekijken op mijn.rvo.nl. Gebruik hiervoor uw eigen inloggegevens. Heeft u nog geen inloggegevens? Op mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen leest u hoe u deze aanvraagt.

Niet goedgekeurd

  • Wordt uw verzoek niet goedgekeurd, dan laat de Grondkamer dit met een voorlopige beslissing weten. U en uw wederpartij kunnen binnen 21 dagen op de voorlopige beslissing reageren en eventueel een mondelinge behandeling vragen. Uiteindelijk ontvangt u een beschikking met het definitieve besluit. Tegen deze beschikking kunt u eventueel in beroep gaan bij de Centrale Grondkamer in Arnhem. Doet u dat, houd er dan rekening mee dat u een aantal zaken in uw beroep moet vermelden. U vindt deze onderdelen in het document: Informatie voor beroep bij Centrale Grondkamer (Pdf).

Kosten

Na goedkeuring van uw verzoek of de afgifte van een beschikking, ontvangt u (of de wederpartij, afhankelijk wie het verzoek heeft ingediend) een factuur voor de behandelkosten. Er gelden verschillende tarieven voor verzoeken die u in kunt dienen. De tarieven zijn vastgesteld in het Uitvoeringsbesluit Pacht (Pdf, 70 Kb). Nadien zijn de tarieven enkele malen gewijzigd, zie Tarieven van 2016-2018 (pdf).

Grondkamers

Laatste update: 26-02-2019

Tel: 088 042 42 42 (lokaal tarief)